Google

 E-Bültenlerimiz

KATALOGLARIMIZ

dokuman


Kurumsal kataloglarımızı
görmek için tıklayınız

Konut Alımında Bazı Detaylar

Y.Ç: Arsa ve tarla arasındaki farklar nelerdir?

 N.Ö: Kadastrosu yapılmış ve tapusu verilmiş bir arazi eğer tarıma elverişli ise, cinsi hanesine 'tarla' yazılır. Bu arazi henüz imar planlamasına konu olmamış demektir. Cinsi tarla olan bir araziye, bazı istisnalar dışında, inşaat yapılamaz. Yani imarı yok demektir.Örneğin; şahıs, bu tarla kentte değil de bir köyün yerleşik alanı içinde ise ve tapuya sahip kişi en az 5 yıldır köy nüfusuna kayıtlı ise, muhtardan izin alarak ikamet için kendine bir ev yapabilmektedir.

Eğer söz konusu arazini bulunduğu yerleşik alana, yetkili kurumlar tarafından sırasıyla; Çevre Düzeni Planı,Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planları yapılmış ise, bu planların gereği olan aplikasyonlar yapıldığında, yani gerekli terkler yapıldıktan sonra, bu arazi 'arsa' vasfını kazanmış olur. Plan paftasında, plan notlarında ve imar yönetmeliğinde belirtilen kısıtlamalar çerçevesinde inşaat yapılabilmektedir.

Y.Ç: Bireysel ölçekte arsa alımında nelere dikkat edilmelidir?

N.Ö: Bireysel ölçekte arsa (arazi değil) alımında dikkat edilecek hususları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

a) Tapusu bu alanda uzman bir avukat tarafından incelenmeli ve üzerinde her hangi bir takyidat var mı diye bakılmalıdır. Örneğin; intifa hakkı, irtfak, haciz vb. şerhler olabilmektedir.

b) Kadastro Müdürlüğü’ne başvurularak sınırların tespiti istenmeli, komşularla herhangi bir sınır ihtilafı, tecavüz vb. konular var mı, bakılmalıdır.

c) Ormana bitişik veya yakın bir arsa ise, Orman Müdürlüğü’nden, 'orman ile ilişiği yoktur' yazısı alınmalıdır.

d) Altyapı ile ilgili konular; elektrik, su, doğal gaz vb. borular arsaya yakın mı veya arsaya tecavüzlü mü kontrol edilmelidir.

e) Belediyeden imar hakları ile ilgili güncel bilgiler alınmalıdır çünkü bazen komisyoncular eski ve yürürlükten kalkmış plan kopyaları ile arsa satmaktadırlar.

Soru ve görüşleriniz için:
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. | Kurumsal İletişim Birimi