Google


 E-Bültenlerimiz

KATALOGLARIMIZ

dokuman


Kurumsal kataloglarımızı
görmek için tıklayınız

Buradasınız:Anasayfa | Haberler | Ferro Döküm Çalışanları Geleneksel Ferro Döküm Yemeğinde Bir Araya Geldi.

Demir Çeliğin ve Dökümün Markalaşmış Gücü

Efesan Grup bünyesindeki Efesan Demir, FRR (Rulman Yatakları) ve STI (İskele Parçaları) markalarını da sanayiye kazandırdı. Grubun bir diğer kuruluşu olan Ferro Döküm ise otomotiv, makina, elektrik ve inşaat endüstrileri için 0,3kg-120 kg arasında parça üretiyor. Efesan Grup’un birbirinden başarılı şirketleri ve markaları üzerine FRR ve STI Markalarının Efesan Grup Ürün Müdürü Alper Kalaylı ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Düz ve nervürlü demir üretimindeki tecrübesi, sıcak demir haddeciliğindeki rekabet gücü ile öne çıkan Efesan Demir, 2010 yılından sonra piyasa beklentilerine uygun olarak faaliyetlerini, projeye özel inşaat demiri kesimi (kolonluk), çelik hasır, etriye, pilye ve gönye üretimi ve satışına yoğunlaştırdı. Efesan Grup’un bir diğer şirketi olan Ferro Döküm ise 2012 ve 2014 yıllarında yaptığı yatırımlarla üretimini 75.000 ton/yıla çıkardı. FRR ve STI markalarıyla da sektörlere hizmet sunan Efesan Demir üzerine görüştüğümüz FRR ve STI Markalarının Efesan Grup Ürün Müdürü Alper Kalaylı; “Efesan Grup birçok sektörde hizmet veren kendi alanında marka olmuş şirketleriyle, projelerini, kalite, doğruluk ve güven üzerine kurulu bir çalışma anlayışıyla yürütmekte, iş potansiyeline, ülke ekonomisine ve ülkemiz insanına olan katkısını artıracak yatırımlarına devam etmektedir” diyor.

Efesan Grup’u, bağlı şirketleri ve demir çelik sanayisinin en önemli oyunculardan Efesan Demir’in kuruluşunu sizden dinleyebilir miyiz?

Süleyman Efe tarafından müteahhitlik faaliyetleri ile temelleri atılan Efesan Grup, 1972 yılında kurulan haddehane ile sanayicilik hayatına başlamıştır. Çağın gereklerini ve ihtiyaçlarını yakından takip eden Efesan Grup, Turgut Efe’nin katılımıyla, büyüme ve gelişme hedeflerine paralel olarak döküm sektörüne, lojistik ve liman işletmeciliğine, gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektörlerine ait yatırımlar ile iş alanlarını genişletmiştir. Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 1985 yılında kurulmuştur. Devam eden yıllarda Efesan Demir’in üretim kapasitesi arttırılmış ve ürünlerin bir marka haline dönüşmesi sağlanmıştır. Demir piyasalarında “Efesan Sekizliği” olarak ün yapan 8 mm çapındaki inşaat demirini bu markalaşmaya örnek olarak verebiliriz. Bu ürün sektöründe işlevselliği çok ve en çok aranan ürünler arasında yer almıştır. Düz ve nervürlü demir üretimindeki tecrübesi, sıcak demir haddeciliğindeki rekabet gücü ile öne çıkan Efesan Demir, 2010 yılından sonra piyasa beklentilerine uygun olarak faaliyetlerini, projeye özel inşaat demiri kesimi (kolonluk), çelik hasır, etriye, pilye ve gönye üretimi ve satışına yoğunlaştırmıştır. Efesan Grup yukarıda saydığımız sektörlerde hizmet şirketleriyle, projelerini, kalite, doğruluk ve güven üzerine kurulu bir çalışma anlayışıyla yürütmekte, iş potansiyeline, ülke ekonomisine ve ülkemiz insanına olan katkısını artıracak yatırımlarına devam etmektedir. Bu prensiple Efesan Demir, FRR (Rulman Yatakları) ve STI (İskele Parçaları) markalarını da sektörlerine kazandırmıştır. Bu markaların üretim ve satışı başlamış, kalitesiyle sektöründe haklı bir yer edinmiştir.

Efesan Grup bünyesinde yer alan bir diğer firmanız ise Ferro Döküm. Ferro Döküm’ün sanayiye sunduğu hizmetler nelerdir? Buna bağlı olarak; yıllık üretim kapasiteniz nedir?

Türkiye’deki döküm sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş, 2007 yılınsa Şişecam Grubu’ndan satın alınarak, Efesan Grup bünyesine katılmıştır.  Ferro Döküm, sahip olduğu ISO 9001: 2000, ISO 14000 (TSE), ISO 9001:2000 ve TS 16949 (DQS) ve Q1:2007 (FORD) kalite belgeleri ile otomotiv, makine, elektrik ve inşaat endüstrileri için 0,3kg-120 kg arasında parça üretmektedir.  Efesan Grup bünyesine dahil olmasıyla yatırımlarına ve gelişimine yenilikler katan Ferro Döküm, 2012 ve 2014 yıllarında yaptığı yatırımlarla üretimini 75.000 ton/yıla çıkarmıştır.

Efesan Demir’i anlatırken STI ve FRR adında iki markanızdan bahsettiniz. Bizi bu markalar hakkında bilgilendirebilir misiniz?

STI markamız inşaat, iskele ve kalıp aksesuarları üzerine kurulan bir markadır. İnşaat iskelelerinin birleştirme aksesuarlarını sfero döküm yaparak üretiyoruz. FRR ise genel makine sektörüne hitap eden güç aktarım ünitelerinin imalatını yaptığımız bir markamız. Bu alanda sektöre ilk sunulan ürenler rulman yataklarıdır.

FRR rulman yataklarının Ar-Ge sürecinden ve kullanıldığı alanlara getirdiği yeniliklerden bahseder misiniz?

FRR rulman yataklarının Ar-Ge’sinde grup şirketlerinden Ferro Döküm’ün ve Şesan A.Ş’nin büyük katkıları bulunmaktadır. 2011 yılından bu yana, bu projenin üzerinde 30’un üstünde mühendis arkadaşımız, titizlik ile çalışmaktadır. Mühendislerimiz üretim için gerekli hammaddenin kimyasal analizine kadar araştırmalar yapıp, hem Türkiye piyasasına hem de dünya piyasasına uygun bir ürün yaratmak için çalışmaktadırlar.

FRR rulman yataklarını muadillerinden ayıran özellikler nelerdir? Ürününüzün yurt içi ve yurtdışı patent ve faydalı model çalışmalarını takip ediyor musunuz?

FRR rulman yatakları, piyasaya çıkmadan bir sene önce, Türkiye’nin en büyük çelik, çimento fabrikalarında, maden ocaklarında ve makine imalat endüstrisinde büyük çaplı testlere tabii tutuldu. Piyasada eksikler görülüp, ürünler ihtiyacı doğru karşılayacak şekilde üretildi.

Her detayına kadar incelenen ürünlerin, piyasaya sürülmesinin ardından şimdiye kadar teknik olarak en ufak bir sorunla karşılaşmadık. Öyle ki, Efesan Grup’un farklı sektörlerinde hizmet veren şirketlerinde 33 yıldır bizler rulman yatakları kullanıyorduk. FRR markası biraz da bu kullanımlar sonucu çalışanlarımızın ve mühendislerimizin geri bildirim ve önerileriyle ortaya çıkmıştır. Şimdi bu kaliteli ürünleri piyasanın kullanımını sunuyoruz. Tamamı Türk mühendisleri tarafından Türkiye’de üretilen ve faydalı model başvurusunda bulunduğumuz FRR rulman yataklarının teknik açıdan getirdiği faydalar, bayilerimizi ve tüketicileri fazlası ile memnun etmektedir.

Grup olarak çevre ve çalışan sağlığına azami duyarlılık gösteren bir felsefeye sahipsiniz. Bu bağlamda attığınız adımlar hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Çevreyi etkileyen faaliyetler güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre yürütülmekte, yasal mevzuatlara uyum, mevzuatlardaki değişikler, proses, faaliyet, ekipman ve ürünlerin gelecekteki uygunluklarının planlanması takip edilmektedir. Bunun için Temiz Üretim

Teknolojileri” BAT -Best Available Techniques- çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda; çevresel risklerin proaktif yaklaşımla önlenmesi, kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamak, mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek önem verdiğimiz konulardır. Çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetiminin devamlı olarak iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması da takip ettiğimiz ve geliştirdiğimiz başlıklardır.

FRR markanızla hangi fuarlara katılım gösteriyorsunuz? Ürünün üretimi

yanında, tanıtım faaliyetleri için nasıl bir yol izliyorsunuz?

İki senedir düzenli bir şekilde Rollexpo Fuarı’na katılmaktayız. Markamız için basılı ve görsel medyadaki PR çalışmalarına önem vermekteyiz. Sosyal medyada ve billboardlarda da markalarımızla etkin olmaya çalışıyoruz. Sektörde bu hususta ciddi eksiklikler görüyoruz. Kendimizi bu alanlarda dinamik tutmak için devamlı çalışıyoruz.